Szkolenia, programy, inicjatywy

Informacje na temat możliwości korzystania z przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich, programów krajowych i innych ciekawych inicjatyw, adresowanych do grona odbiorców w dziedzinie szeroko pojętej kultury oraz szkoleń organizowanych przez Akademię Muzyczną.

opisdatapobierz
1. Płatny, trzymiesięczny staż w dziale marketingu w Global Sport Academy 2019-03-22 .pdf (Acrobat Reader)[185 kB]
2. Summer University "Music as Heritage: from Tradition to Product, 1-10.07.2019, Budapest, Hungary. Zgłoszenia do 31.03.2019 2019-03-22 .pdf (Acrobat Reader)[18832 kB]
3. Kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy 2019-03-14 .pdf (Acrobat Reader)[402 kB]
4. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Śpiewanie - żaden problem! W kręgu polskiej liryki wokalnej". Szczecin 01.04.2019 2019-03-06 .pdf (Acrobat Reader)[418 kB]
5. Projekt "Aktywny Absolwent" - dedykowany dla osób niewidomych i słabo widzących 2019-03-06 .pdf (Acrobat Reader)[148 kB]
6. VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów,13 maja 2019r. Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach 2019-03-06 .pdf (Acrobat Reader)[255 kB]
7. Program "Aktywny samorząd" 2019-pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych 2019-03-06 .pdf (Acrobat Reader)[432 kB]
8. evoSolutions - firma zajmująca się aktywizacją osób niepełnosprawnych 2019-03-06 typ nieznany[948 kB]
9. Międzynarodowa Konferencja „Modalność w muzyce”. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, 6-7 marca 2019. 2019-02-22 .pdf (Acrobat Reader)[11846 kB]
10. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna "Muzyka Chóralna-Dokonania, Perspektywy. Muzyka Chóralna XX i XXI wieku", Białystok, 1-2.04.2019. 2019-02-15 .pdf (Acrobat Reader)[1153 kB]
11. Konferencja "Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w 70-letniej działalności Akademii Muzyc 2019-02-15 .pdf (Acrobat Reader)[436 kB]
12. Konferencja "Historia i perspektywy rozwoju muzyki dętej w kontekście kultury narodowej w Ukrainie i na świecie", Równe (Ukraina), 6-7.04.2019. Zg 2019-01-29 .pdf (Acrobat Reader)[305 kB]
13. Konferencja "Wokalne aspekty pracy dyrygenta", Łódź, 12-13.04.2019. Zgłoszenia do 28.02.2019 2019-01-17 .pdf (Acrobat Reader)[160 kB]
14. VI Międzynarodowa Studencka Konferencja "Wieloznaczność dźwięku", Wrocław 25-26.04.2019. Zgłoszenia do 3.03 lub 24.04.2019 2019-01-17 .pdf (Acrobat Reader)[1127 kB]
. 2019-01-17 [ kB]
16. Stypendia Rządu Francuskiego na rok akademicki 2019/2020, zgłoszenia do 7.03.2019 2019-01-15 .pdf (Acrobat Reader)[1011 kB]
17. I Kongres Chóralistyki Polskiej, 30-31.05.2019 Legnica 2019-01-08 .pdf (Acrobat Reader)[641 kB]
18. Tak Brzmi Miasto: Inkubator, zgłoszenia do 31.01.2019 2019-01-08 typ nieznany[489 kB]
19. Europejskie Forum Saksofonowe, Wrocław, 29-31.03.2019. Zgłoszenia do 1.03.2019 2019-01-08 typ nieznany[590 kB]
20. Sympozja Metodyczne - Wrocław, 2-3.03.2019 i 9-10.03.-2019. Zgłoszenia do 25 / 28.02.2019 2019-01-08 typ nieznany[97 kB]
[1 2 ]